Upravljanje s tveganji

V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki smo razvili
orodje SimpRisk, ki omogoča enostavno kontrolo nad procesi upravljanja tveganj.
V kolikor želite vzpostaviti proces celovitega obvladovanja tveganj smo prepričani, da je uporaba orodja SimpRisk odlična izbira.

Kaj nudi Simprisk?

  • Vzpostavitev celotnega procesa obvladovanja tveganj.
  • Preprosto identifikacijo, analizo in vrednotenje tveganj.
  • Grafični prikaz matrike tveganj.
  • Izpis registra tveganj.
  • Poročanje upravi, poslovnim enotam in posameznim zaposlenim o kontrolnih mehanizmih, procesu, ki se uporablja za identifikacijo tveganj in osnovnih kontrolah za obvladovanje največjih tveganj.
  • Spremljanje načrtovanih rezultatov z izbranimi ukrepi.
  • Spremljanje uporabe primernih postopkov in zbiranja smiselnih podatkov/informacij.
  • Pomoč pri odločanju.
  • Koordinacija raznih poslovnih aktivnosti, ki zadevajo obvladovanje tveganj.

Preizkusite SimpRisk

PREDNOSTI UPORABE

01

V SKLADU S STANDARDOM O OBVLADOVANJU TVEGANJ

(Inštitut upravljanja s tveganji, VB ); dostopni so vzorci (internih) pravilnikov in navodil)

02 ENOSTAVNO UPRAVLJANJE S TVEGANJI KORAK ZA KORAKOM

(vnos, ocena, urejanje in pregled tveganja)

03OSNOVNA TVEGANJA / OCENA OSTALEGA TVEGANJA

(prepoznavanje, ocena)

04UPRAVLJANJE Z GLAVNIMI VRSTAMI TVEGANJ
IN NJIHOVIMI PODVRSTAMI

05UPRAVLJANJE Z METODAMI NADZORA TVEGANJA

 

06VEČUPORABNIŠKI NAČIN / DOSTOPNE PRAVICE

 

07ŠTEVILNE ENOTE / ODDELKI PODJETIJ

 

08UPRAVLJANJE S POSLEDICAMI IN POGOSTOSTJO
TVEGANJA

09POROČANJE NA KLIK

(matrika tveganja, register tveganja)

10TABELA TVEGANJA

(glede na vrsto, enoto/oddelek, velikost, naloge)