ZAVAROVALNO POSREDOVANJE

Kot zavarovalna posredniška družba nudimo strokovno podporo zavarovalcu. Zavarovalni program prilagodimo potrebam zavarovalca in pri tem v čim večji meri zaščitimo njegove interese. Smo neodvisni in avtonomni zavarovalni posrednik. Ne delujemo v imenu in za račun zavarovalnice. Izbira zavarovalnice je v celoti prepuščena poslovni odločitvi zavarovalca. Naša naloga je, da lahko zavarovalec svojo odločitev sprejme na podlagi kakovostne in celovite informacije.

Prav tako skrbimo, da so obveznosti zavarovalnice iz sklenjene zavarovalne pogodbe v celoti in pravilno izpolnjene. Prisotni smo več čas trajanja zavarovalne pogodbe in nudimo strokovno pomoč pri uveljavljanju zavarovalnine.

1991

z vami že več kot 30 let

0

400+ zadovoljnih strank

0

predani delu

0

zbrane letne premije

0

izkušenih zavarovalnih posrednikov

0

Več kot 100 let delovnih izkušenj

0

najboljših sodelavcev

0

neodvisni in samostojni

INFORMACIJSKA PODPORA

Našim strankam zagotavljamo pregledno in učinkovito informacijsko podporo z uporabnikom prijaznim vmesnikom, kot podpornim sistemom za administracijo celotnega področja zavarovanja.

  • Dostop do celotne zavarovalne dokumentacije (pogodba, zavarovalne police, zavarovalni pogoji idr.).
  • Izpolnjevanje vseh potrebnih podatkov za pripravo zavarovalnega programa in obračuna zavarovalne premije.
  • Prijava in uveljavljanje škod ter njihovo spremljanje po različnih kazalcih.
  • Sporočanje sprememb med zavarovalnim letom (prijave in odjave) in možnost kronološkega spremljanja.
  • Pregled nad podatki in dokumenti voznega parka.

MEDNARODNO POSLOVANJE

UNIBA map

Naše članstvo v mednarodnem partnerstvu zavarovalnih posrednikov UNIBA pomeni, da vam lahko sledimo in pomagamo kjerkoli.

Partnerstvo obsega skoraj 60 zavarovalnih posrednikov iz celega sveta, ki skupaj pokrivajo več kot 120 držav oziroma zavarovalnih trgov. V tem okviru lahko našim strankam urejamo zavarovanja praktično po celem svetu in lahko z vseh teh trgov prejmemo informacijo o določeni specifični ureditvi posameznih zavarovalnih področij.

Kot polnopraven partner v mednarodnem partnerstvu zavarovalnih posrednikov UNIBA, imamo dostop tudi do več pozavarovalnih trgov (Lloyds/London, Moskva, Dubaj, Panama, Kuala Lumpur).

UNIBA