Reševanje sporov

Notranji postopek reševanja pritožb

Prizadevamo si za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev in vas obveščamo, da imamo v skladu s 579. členom ZZavar-1 urejen interni postopek za reševanje pritožb, ki ga povzemamo v nadaljevanju.

Izvensodno reševanje sporov

Če se z odločitvijo sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb ne strinjate, lahko pod določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje tudi pri Centru za izvensodno reševanje sporov med ponudniki storitev zavarovalnega posredovanja in potrošniki pri GZS – PTZ, Združenju Zavarovalnih posrednikov Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Prijavo pošljite na naslov:
GZS-PTZ
Razsodišče pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije
Dimičeva 13
1000 Ljubljana (vir: Združenje zavarovalnih posrednikov)