O družbi

Družba je bila ustanovljena leta 1991 kot zavarovalno zastopniška družba, saj takratni Zakon o zavarovalništvu še ni urejal področja zavarovalnega posredovanja. Ne glede na to je že kmalu po svojem delovanju začela izvajati svoje storitve na posredniški način, nato pa se je leta 2001 s spremembo Zakona o zavarovalništvu registrirala za opravljanje dejavanovsti zavarovalnega posredovanja.

V letu 2014 je z združitvijo KRIK Zavarovalno posredniške družbe d.o.o. in AKSUM Zavarovalnega posredovanja d.o.o. nastala ena izmed največjih zavarovalno posredniških družb v Sloveniji pod imenom KRIK AKSUM Zavarovalna posredniška družba d.o.o.

Danes združujemo dolgoletne izkušnje zaposlenih na različnih področjih zavarovalništva. Verjamemo, da lahko zavarovalni posrednik kvalitetno opravlja svoje storitve samo s pomočjo skupnega dela posameznikov, ki združujejo pridobljena znanja s ciljem najboljše zaščite interesov zavarovalca v vseh fazah zavarovalnega razmerja.

Pri izvajanju svojih storitev želimo postavljati najvišje standarde na podlagi merila strokovnosti, neodvisnosti in neprestranosti. Prav tako vseskozi nadgrajujemo svojo informacijsko podporo, ki nam in našim strankam omogoča lažje, hitrejše in preglednejše poslovanje.

Kako poteka naše delo?

1. UVODNO SREČANJE

 • Z vami opravimo razgovor glede vaših potreb oziroma pričakovanj na področju zavarovanja.
 • Opravimo splošno predstavitev tveganj, ki se običajno prenašajo na zavarovalnico.
 • Zaprosimo za pridobitev obstoječe zavarovalne dokumentacije in podatkov.
 • V kolikor je mogoče in smiselno, opravimo splošen ogled lokacij oziroma predmetov zavarovanja.

2. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

 • Podrobno pregledamo in komentiramo prejeto zavarovalno dokumentacijo.
 • Podamo splošno oceno o ustreznosti obstoječega zavarovalnega programa.
 • Pripravimo predloge oziroma priporočila za izboljšanje, kar vključuje tudi primerna načelna zavarovalna kritja.

3. PRIPRAVA POVPRAŠEVANJA

 • Priprava celovitega povpraševanja s pregledno in razumljivo zavarovalno dokumentacijo.

4. ANALIZA PONUDB

 • Pregledamo prejete ponudbe in pripravimo primerjavo zavarovalnih premij in kritja med ponudniki/zavarovalnicami.
 • V čim krajšem času vam posredujemo analizo prejetih ponudb, na podlagi katere lahko sprejmete poslovno odločitev.

5. SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE

 • Na podlagi vaše poslovne odločitve glede obsega zavarovalnega programa pripravimo predlog pogodbe.
 • Izvedemo morebitna dodatna pogajanja.
 • Pred podpisom zavarovalne dokumentacije preverimo njeno skladnost s ponudbeno dokumentacijo in sprejeto poslovno odločitvijo.

6. POMOČ MED TRAJANJEM ZAVAROVALNE POGODBE

 • Ves čas trajanja pogodbe vam nudimo pomoč pri vseh vprašanjih in težavah, vezanih na izvrševanje zavarovalne pogodbe.

INFORMACIJSKA PODPORA

Našim strankam zagotavljamo pregledno in učinkovito informacijsko podporo z uporabnikom prijaznim vmesnikom, kot podpornim sistemom za administracijo celotnega področja zavarovanja.

 • Dostop do celotne zavarovalne dokumentacije (pogodba, zavarovalne police, zavarovalni pogoji idr.).
 • Izpolnjevanje vseh potrebnih podatkov za pripravo zavarovalnega programa in obračuna zavarovalne premije.
 • Prijava in uveljavljanje škod ter njihovo spremljanje po različnih kazalcih.
 • Sporočanje sprememb med zavarovalnim letom (prijave in odjave) in možnost kronološkega spremljanja.
 • Pregled nad podatki in dokumenti voznega parka.

MEDNARODNO POSLOVANJE

UNIBA map

Naše članstvo v mednarodnem partnerstvu zavarovalnih posrednikov UNIBA pomeni, da vam lahko sledimo in pomagamo kjerkoli.

Partnerstvo obsega skoraj 60 zavarovalnih posrednikov iz celega sveta, ki skupaj pokrivajo več kot 120 držav oziroma zavarovalnih trgov. V tem okviru lahko našim strankam urejamo zavarovanja praktično po celem svetu in lahko z vseh teh trgov prejmemo informacijo o določeni specifični ureditvi posameznih zavarovalnih področij. Kot polnopraven partner v mednarodnem partnerstvu zavarovalnih posrednikov UNIBA imamo dostop tudi do več pozavarovalnih trgov (Lloyds/London, Moskva, Dubaj, Panama, Kuala Lumpur).

UNIBA