Zavarovanje odgovornosti nepremičninskih posrednikov

zdnp_glava3
logo_krik_aksum

Pomoč pri izpolnjevanju:
T: 05/907 8871
E: zpn@krikaksum.si

Vprašalnik je mogoče oddati do petka 20.10.2017

Spoštovani, namen predmetnega vprašalnika je pridobitev podatkov za analizo sklenjenih zavarovanj, ki bo uporabljena za pripravo skupnega povpraševanja GZS – Zbornice za poslovanje z nepremičninami (ZPN), Združenje družb za nepremičninsko poslovanje (ZDPN) z namenom pridobitve zavarovalnih ponudb za zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti nepremičninskih posrednikov.

Izpolnjen vprašalnik vas ne zavezuje k sklenitvi zavarovanja v okviru zavarovalnega programa, ki ga bo sklenila ZDPN.

Podatki bodo zavarovalnicam posredovani v zbirni obliki (podatki bodo ustrezno anonimizirani). Podatki se bodo obdelovali zgolj za opisan namen in ne bodo uporabljeni za druge namene. Tako ZDPN kot KRIK AKSUM d.o.o. sta zavezana k varovanju poslovne skrivnosti.